Sentralgodkjenning

Byggmester Kompaniet har, og innehatt sentralgodkjenning siden 2002.
 • Ansvarlig søker:
  Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
 • Ansvarlig prosjekterende,
  Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering,
  Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
 • Ansvarlig utførende
  Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring
  Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
StartBANK

Byggmester Kompaniet er, og har vært full registrert som leverandør i Startbank siden 15 mars 2007.

Startbank Id: 139050

godkjenning.jpg
serfikat.jpg