Sentralgodkjenning

Byggmester Kompaniet har, og innehatt sentralgodkjenning siden 2002.

 

› Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1


› Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1


› Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1


› Utførelse av Arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2


› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2


› Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2

 


BYGGMESTER KOMPANIET AS:


› Godkjent opplæringsbedrift


› Yrkesskadeforsikring


› Ansvarsforsikring

StartBANK

Byggmester Kompaniet er, og har vært full registrert som leverandør i Startbank siden 15. mars 2007.


Startbank Id: 139050