Sentralgodkjenning

Byggmester Kompaniet har, og innehatt sentralgodkjenning siden 2002.

  • Ansvarlig søker: Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig prosjekterende, Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering, Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring Bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

StartBANK

Byggmester Kompaniet er, og har vært full registrert som leverandør i Startbank siden 15 mars 2007.

Startbank Id: 139050